Welkom bij de Raayhof

Bed and Breakfast en meer.

De Raayhof neemt de gezondheid en veiligheid van zijn klanten én medewerkers zeer serieus. Om dit te waarborgen en de steeds snellere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19 virus) te beperken hebben we een aantal maatregelen opgesteld. Wij vragen je om hiermee rekening te houden. Vooropgesteld dat wij ons nuchtere boerenverstand willen gebruiken en ons niet willen laten ‘gek maken’, zijn we wel van mening dat we enkele zaken met jullie willen delen en samen ook stappen willen zetten die in lijn zijn met de afgekondigde maatregelen.

Dienstverlening
Onze dienstverlening blijven wij gewoon uitvoeren. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over hoe te handelen bij een bezoek van onze gasten.
Maatregelen
Wij vragen je om hiermee rekening te houden:
• Zij overleggen zoveel mogelijk via telefoon met gasten.
• Als vanzelfsprekend schudden ze geen handen.
• Er wordt gepaste persoonlijke afstand bewaard.
• Onze medewerkers dienen zich naar het door ons opgestelde protocol te gedragen. Indien zij ziekteverschijnselen hebben mogen zij geen werkzaamheden verrichtten.
Wat kun je zelf doen
• Bij vertoon van ziekteverschijnselen zoals koorts, hoesten of benauwdheid, verzoeken wij je om uw bezoek te annuleren dit kan in alle gevallen kosteloos.
• Neem zelf uw verantwoordelijkheid door uw het belang van uw komst af te wegen.

Uiteraard zijn we blij met uw klandizie echter, als bedrijf voelen we de verantwoordelijkheid om dit gezamenlijk aan te pakken.

Mvg Fam. Peters Raayhof Pannerden

De Raayhof takes the health and safety of its customers and employees very seriously. To ensure this and to limit the ever faster spread of the Coronavirus (COVID-19 virus), we have prepared a number of measures. We ask you to take this into account. Provided that we want to use our level-headed peasant sense and not let ourselves be “made crazy”, we do believe that we want to share a few things with you and also take steps that are in line with the announced measures.

Services
We will continue to provide our services as usual. Our employees are informed about how to act when our guests visit.
Measures
We ask you to take this into account:
• They consult with guests as much as possible by telephone.
• It goes without saying that they do not shake hands.
• Appropriate personal distance is maintained.
• Our employees must behave according to the protocol drawn up by us. If they have symptoms they may not perform any work.
What can you do yourself
• If you show signs of illness such as fever, cough or shortness of breath, we request that you cancel your visit, this can in any case be free of charge.
• Take your own responsibility by weighing the importance of your arrival.

Of course we are happy with your patronage, as a company we feel the responsibility to tackle this together.

Mvg Fam. Peters Raayhof Pannerden

Nieuwe B&B gevestigd in een monumentale boerderij. De accommodatie werd steen voor steen opgebouwd uit de oude materialen van de voormalige stal, en gecombineerd met de modernste faciliteiten tot een sfeervolle accommodatie.
Een stop tijdens uw fietsvakantie, er een weekje tussenuit, of zelfs de complete verzorging van uw feest. samen met u zorgen wij voor een fantastisch verblijf.

De B&B ligt aan de rand van een uiterwaardengebied genaamd “de Rijnstrangen”.
Dit valt onder regio de Liemers, een nog niet ontdekt stukje Nederland te midden van natuurgebied “de Gelderse Poort”. Rust en natuur zijn hier de sleutelwoorden. Door zijn ligging ideaal als uitvalsbasis voor een fietsvakantie, een bezoek aan een van de evenementen of steden als Arnhem en Nijmegen.

RESERVEREN?

Bel 0316 – 37 1275

BED AND BREAKFAST

De B&B ligt aan de rand van een uiterwaardengebied genaamd “de Rijnstrangen”

Terras

Geniet van een kopje koffie of een speciaal biertje van onze Bierkaart.

ASPERGES

Geniet tijdens het seizoen ( 5 april – 24 juni )van de lekkerste asperges

logo